XXII Krajowa
Konferencja Elektroniki

11-15.06.2023
Darłowo

Zarejestruj się na KKE!

XXII KKE

Szanowni Państwo,

Mam zaszczyt zaprosić Państwa na XXII Krajową Konferencję Elektroniki, która odbędzie się w dniach od 11 do 15 czerwca 2023 roku w Darłowie.

Organizatorem konferencji jest Uniwersytet Morski w Gdyni, który kontynuuje tradycję spotkań naukowych rozpoczętą ponad 20 lat temu przez Politechnikę Koszalińską.

Wzorem lat poprzednich na Konferencji odbędą się: sesje specjalne, prezentacje referatów plenarnych przygotowanych przez wybitnych naukowców oraz referaty zwykłe i prezentacje plakatowe.

Komitet Naukowy skupiający grono kilkudziesięciu wybitnych profesorów reprezentujących znaczące ośrodki naukowe w Polsce zamierza, podobnie jak poprzednio, zarekomendować wyróżnione prace do druku w renomowanych czasopismach naukowych, takich jak:

 • Archives of Electrical Engineering
 • Bulletin of the Polish Academy of Sciences
 • International Journal of Electronics and Telecomunications
 • Metrology and Measurement Systems
 • Microelectronics International
 • Opto-Electronics Review
 • Przegląd Elektrotechniczny
 • Przegląd Telekomunikacyjny
 • Elektronika - konstrukcje, technologie, zastosowania
 • Scientific Journal of Gdynia Maritime University

Gorąco zapraszam do udziału w XXII Krajowej Konferencji Elektroniki, spodziewając się ciekawych prezentacji oraz inspirujących spotkań, którym towarzyszyć będą owocne dyskusje prowadzone na sali obrad i w plenerze.

Przewodniczący Komitetu Naukowego KKE
prof. dr hab. inż. Janusz Zarębski

Terminarz

 • Od 25.01.2023

  Rejestracja

  Rejestracja uczestników

  Rejestracja uczestników w serwisie kke.umg.edu.pl zostanie otwarta 25.01.2023

 • Do 30.04.2023

  Artykuły

  Przesyłanie artykułów

  Przesyłanie artykułów jest możliwe wyłącznie przez serwis internetowy kke.umg.edu.pl, po zarejestrowaniu się (rejestracja i nadsyłanie artykułów od 25.01.2023)

 • Do 09.05.2023

  Akceptacja

  Informacja o przyjęciu artykułu

  Informacja o przyjęciu artykułu będzie dostępna w serwisie internetowym kke.umg.edu.pl, wyślemy ją również e-mailem.

 • Do 12.05.2023

  Opłata

  Wniesienie opłaty za uczestnictwo

  Opłaty za uczestnictwo w konferencji należy dokonać w formie przelewu.
  Faktury pro-forma można będzie pobrać z serwisu kke.umg.edu.pl

Sesje specjalne XXII KKE

Ochrona środowiska a odnawialne źródła energii: plusy i minusy proponowanych rozwiązań

Organizatorzy:
 • Prof. dr hab. Agnieszka Iwan
  Akademia Wojsk Lądowych, Wrocław,
  Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej, Wrocław
 • Dr hab. Agata Dąbrowska, prof. Uczelni
  Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań
 • Dr inż. Grażyna Kulesza-Matlak
  Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, Kraków

Zakres tematyczny sesji specjalnej obejmuje wybrane zagadnienia z zakresu odnawialnych źródeł energii i ochrony środowiska w aspekcie bezpieczeństwa ekologicznego i energetycznego i ma charakter interdyscyplinarny.

W szczególności w zakresie zagadnień związanych z odnawialnymi źródłami energii zapraszamy do uczestnictwa osoby zajmujące się tematyką dotyczącą:

 • nieorganicznych i organicznych (polimerowych) ogniw słonecznych,
 • magazynów energii (superkondensatorów, baterii litowo-jonowych),
 • ogniw paliwowych,
 • ładowarek słonecznych,
 • energetyki wiatrowej i wodnej oraz wodorowej,
 • nowych materiałów, nanomateriałów i kompozytów,
 • technik wytwarzania warstw,
 • metod enkapsulacji/hermetyzacji ogniw,
 • recyklingu,
 • aspektów ekologicznych,
 • rozwiązań technologicznych i prawnych,
 • bezpieczeństwa energetycznego.

Z kolei w zakresie ochrony środowiska zapraszamy do uczestnictwa osoby zajmujące się tematyką dotyczącą:

 • efektu cieplarnianego,
 • smogu,
 • rodzajów emisji CO2,
 • zanieczyszczeń wód, gleby i powietrza,
 • Zielonej Chemia i zrównoważonego rozwoju,
 • dronów dla ochrony środowiska,
 • materiałów biodegradowalnych i tworzyw sztucznych.

Innowacyjne struktury tlenkowe - technologia, charakteryzacja i zastosowania, w szczególności w elektronice

Organizator:
 • Dr hab. Bartłomiej S. Witkowski
  Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa

Materiały tlenkowe o szerokiej przerwie energetycznej są intensywnie badane ze względu na ich atrakcyjne właściwości dla zastosowań w elektronice, optoelektronice, ale także w biologii i medycynie. W przypadku zastosowań optoelektronicznych są to np. unikatowe materiały łączące wysoką transmisję światła w obszarze widzialnym z wysokim przewodnictwem elektrycznym (ITO, ZnO i częściowoTiO2). Możliwa jest także wydajna emisja światła w szerokim zakresie spektralnym, co tłumaczy liczne prace na temat zastosowania tych materiałów, głównie jako przezroczyste elektrody (fotowoltaika, diody emisyjne). Potencjał aplikacyjny materiałów tlenkowych jest obecny również w innych obszarach, np. warstwy tlenku miedzi są intensywnie badane pod kątem zastosowania w strukturach pamięciowych.

Wybrane tlenki o szerokiej przerwie energetycznej są od samego początku elektroniki stosowane są jako tlenki podbramkowe w tranzystorach krzemowych (SiO2, SiON). Wprowadzenie do elektroniki krzemowej warstw HfO2 przez firmę Intel umożliwiło dalszą miniaturyzacji tranzystorów stosowanych w układach scalonych. Ponadto te tlenki stały się kluczowymi materiałami dla przezroczystej elektroniki, w nowych generacjach pamięci półprzewodnikowych, a także w całej gamie sensorów - piezoelektrycznych, akusto-optycznych, gazowych, chemicznych i biologicznych.

Te same materiały tlenkowe często znajdują liczne zastosowania w biologii i medycynie, np. jako warstwy antybakteryjne, pokrycia implantów czy jako znaczniki fluorescencyjne umożliwiające wczesną detekcję zmian nowotworowych.

Zakres tematyczny sesji specjalnej obejmuje z jednej strony najnowsze technologie wytwarzania nanostruktur tlenkowych i ich charakteryzację, a także, główny nurt sesji, zastosowania wybranych tlenków w elektronice, fotowoltaice w optoelektronice i medycynie.

Optyka zintegrowana - modelowanie, technologie i charakteryzacje

Organizator:
 • Dr hab. inż. Paweł Karasiński
  Politechnika Śląska, Katedra Optoelektroniki

Optyka zintegrowana jest obszarem aktywności zawodowej inżynierów i naukowców, której celem jest opracowanie funkcjonalnych elementów i układów optycznych, realizowanych z wykorzystaniem technologii planarnych. Aktualnie, ze względu na obszary zastosowań wyróżniane są dwa główne nurty jej rozwoju; telekomunikacyjny i sensoryczny. Główne zagadnienia badawcze w obszarze optyki zintegrowanej to: modelowanie planarnych struktur i układów optycznych, technologie wytwarzania struktur i układów optyki zintegrowanej oraz charakteryzacje materiałów, struktur i układów optyki zintegrowanej.

Do prezentacji swoich osiągnięć naukowych w ramach sesji specjalnej zapraszani są naukowcy, których aktywność mieści się w zakresie tematycznym:

 • modelowanie matematyczne elementów i struktur optyki zintegrowanej,
 • koncepcje nowych struktur i układów optyki planarnej,
 • warstwy dielektryczne o właściwościach liniowych do zastosowań w optyce zintegrowanej,
 • warstwy aktywne do zastosowań w optyce zintegrowanej,
 • światłowody płaskie,
 • paskowe struktury światłowodowe optyki zintegrowanej,
 • technologie i nanotechnologie optyki zintegrowanej,
 • planarne czujniki światłowodowe,
 • warstwy sensorowe do zastosowań w planarnych czujnikach światłowodowych,
 • integracja struktur optyki zintegrowanej ze źródłami światła i detektorami,
 • sprzęganie planarnych układów światłowodowych ze światłowodami włóknistymi,
 • zastosowania układów optyki zintegrowanej.

Półprzewodnikowe źródła światła

Organizatorzy:
 • dr hab. inż. Robert P. Sarzała, prof. uczelni
  Instytut Fizyki Politechniki Łódzkiej
 • dr inż. Łukasz Piskorski
  Instytut Fizyki Politechniki Łódzkiej

Półprzewodnikowe źródła światła to urządzenia o ogromnym potencjale użytkowym. Są one składnikami zarówno urządzeń używanych w życiu codziennym jak i elementami wyrafinowanej aparatury naukowej. Liczne zalety półprzewodnikowych źródeł światła, chociażby ich małe rozmiary, niska cena, wysoka niezawodność, niski pobór mocy, możliwość emisji fal w bardzo szerokim zakresie od ultrafioletu do dalekiej podczerwieni, możliwość pracy przy wysokich częstotliwościach sygnału, łatwe sprzęganie z innymi planarnymi przyrządami optoelektronicznymi, itd. powodują, że przyrządy te znajdują coraz to nowe zastosowania w wielu dziedzinach nauki i techniki np. w telekomunikacji, ochronie zdrowia, ochronie środowiska, bezpieczeństwie, rozrywce, badaniach naukowych. Specyficzną cechą półprzewodnikowych źródeł światła jest także ich olbrzymie zróżnicowanie pod względem budowy wewnętrznej i zastosowanych materiałów. Ten ogromny sukces laserów półprzewodnikowych nie byłby możliwy bez współdziałania zespołów prowadzących prace teoretyczne, eksperymentalne, technologiczne oraz modelowanie komputerowe.

Sesja specjalna „Półprzewodnikowe źródła światła” to doskonała okazja do zaprezentowania najnowszych krajowych osiągnięć naukowych i wymiany poglądów przez różne grupy badawcze zajmujące się wytwarzaniem, pomiarami, modelowaniem oraz zastosowaniami wspomnianych urządzeń.

Technologie dla detekcji promieniowania z zakresu podczerwieni

Organizator:
 • dr hab. inż. Agata Jasik
  Sieć Badawcza Łukasiewicz
  Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki

Detektory podczerwieni pracujące w szerokim zakresie długości fal 3-15 µm są ważne w wielu zastosowaniach przemysłowych, wojskowych oraz wykorzystywane do obserwacji Ziemi z kosmosu. Wysokiej klasy systemy detekcji podczerwieni wykorzystują fotodetektory wykonane z tellurku kadmowo-rtęciowego HgCdTe, kwantowe detektory podczerwieni QWIP i detektory bazujące na antymonku indu. Parametry współczesnych detektorów podczerwieni są limitowane przez szereg zjawisk chemicznych i fizycznych. W przypadku detektorów z HgCdTe podstawowym ograniczeniem jest rekombinacja Augera, natomiast w detektorach typu QWIP ze związków III-V istotny wpływ ma szybkość generacji termicznej. Alternatywą dla wymienionych rozwiązań mogą być detektory na bazie supersieci II rodzaju ze związków III-V.

Zakres tematyczny sesji specjalnej obejmuje wybrane zagadnienia z zakresu technologii stosowanych do detekcji promieniowania podczerwonego, w szczególności:

 • projektowanie struktur i przyrządów półprzewodnikowych służących do detekcji promieniowania IR,
 • technologia wytwarzania materiałów i struktur ze związków z grupy II-VI, III-V,
 • technologia wytwarzania przyrządów do detekcji promieniowania IR,
 • charakteryzacja materiałów, struktur i przyrządów ze związków z grupy II-VI i III-V,
 • technologia montażu struktur,
 • zastosowanie detektorów IR,
 • inne, dotyczące szeroko rozumianych technologii dla potrzeb detekcji podczerwieni.

Komitet Naukowy KKE

Prof. dr hab. inż. Janusz Zarębski

Prof. dr hab. inż. Janusz Zarębski

Przewodniczący Komitetu Naukowego KKE
Prof. dr hab. Jacek Baranowski
Prof. dr hab. inż. Roman Barlik
Prof. dr hab. inż. Zbigniew Bielecki
Prof. dr hab. Maciej Bugajski
Dr hab. inż. Agata Dąbrowska
Prof. dr hab. inż. Adam Dąbrowski
Prof. dr hab. inż. Andrzej Demenko
Prof. dr hab. inż. Andrzej Dziedzic
Dr hab. inż. Zdzisław Filus
Prof. dr hab. Marek Godlewski
Prof. dr hab. inż. Leszek Golonka
Prof. dr hab. inż. Krzysztof Górecki
Prof. dr hab. inż. Edward Hrynkiewicz
Prof. dr hab. Agnieszka Iwan
Prof. dr hab. inż. Małgorzata Jakubowska
Prof. dr hab. inż. Włodzimierz Janke
Dr hab. inż. Agata Jasik
Prof. dr hab. inż. Ryszard Katulski
Prof. dr hab. inż. Adam Kawalec
Dr hab. inż. Marek Kitliński
Prof. dr hab. inż. Krzysztof Kluszczyński
Prof. dr hab. inż. Andrzej Kolek
Prof. dr hab. inż. Andrzej Kos
Dr hab. inż. Paweł Karasiński
Prof. dr hab. inż. Zbigniew Lisik
Dr inż. Zygmunt Łuczyński
Prof. dr hab. inż. Andrzej Materka
Prof. dr hab. inż. Jerzy Mizeraczyk
Prof. dr hab. inż. Włodzimierz Nakwaski
Prof. dr hab. inż. Maciej Ogorzałek
Dr hab. inż. Regina Paszkiewicz
Prof. dr hab. inż. Aleksy Patryn
Prof. dr hab. inż. Anna Piotrowska
Prof. dr hab. inż. Tadeusz Pustelny
Prof. dr hab. inż. Antoni Rogalski
Prof. dr hab. inż. Ryszard Romaniuk
Dr hab. inż. Robert Sarzała
Prof. dr hab. inż. Edward Sędek
Dr hab. inż. Maciej Sibiński
Dr hab. inż. Wiesław Sieńko
Prof. dr hab. inż. Bogusław Smólski
Dr hab. inż. Paweł Śniatała
Dr hab. inż. Mariusz Sochacki
Prof. dr hab. inż. Tomasz Stapiński
Prof. dr hab. inż. Paweł Strumiłło
Dr hab. inż. Robert Suszyński
Prof. dr hab. inż. Stanisław Szczepański
Prof. dr hab. inż. Jan Szmidt
Prof. dr hab. inż. Marek Tłaczała
Prof. dr hab. inż. Krzysztof Wawryn
Prof. dr hab. inż. Sławomir Wiak
Dr hab. inż. Jacek Wojtas

Komitet Organizacyjny KKE

Dr hab. inż. Kalina Detka

Dr hab. inż. Kalina Detka

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego KKE
Dr inż. Damian Bisewski

Dr inż. Damian Bisewski

Mgr inż. Łukasz Buchert

Mgr inż. Łukasz Buchert

Mgr inż. Magdalena Budnarowska

Mgr inż. Magdalena Budnarowska

Mgr Katarzyna Chmielewska

Mgr Katarzyna Chmielewska

Aleksander Data

Aleksander Data

Dr inż. Jacek Dąbrowski

Dr inż. Jacek Dąbrowski

Mgr inż. Krystian Kaczerski

Mgr inż. Krystian Kaczerski

Dr inż. Adam Muc

Dr inż. Adam Muc

Krzysztof Nieradko

Krzysztof Nieradko

Mgr inż. Joanna Patrzyk

Mgr inż. Joanna Patrzyk

Dr hab. inż. Przemysław Ptak

Dr hab. inż. Przemysław Ptak

Mgr inż. Emilian Świtalski

Mgr inż. Emilian Świtalski

Kontakt

Uniwersytet Morski w Gdyni
ul. Morska 81/87, 81-225 Gdynia

+48 58 558 65 82