XX Krajowa
Konferencja Elektroniki

5-9.09.2021
Darłowo

XX KKE

Szanowni Państwo,

Mam zaszczyt zaprosić Państwa na XX Krajową Konferencję Elektroniki, która odbędzie się w dniach od 5 do 9 września 2021 roku w Darłowie.

Głównym organizatorem konferencji jest Uniwersytet Morski w Gdyni, który kontynuuje tradycję spotkań naukowych rozpoczętą 19 lat temu przez Politechnikę Koszalińską. W czerwcu 2017 roku Komitet Naukowy KKE wybrał mnie na swego przewodniczącego i powierzył Akademii Morskiej w Gdyni zaszczytne zadanie zorganizowania kolejnych konferencji KKE.

Jednocześnie z wielką radością pragnę poinformować, że XX Krajowa Konferencja Elektroniki odbędzie się pod patronatem honorowym Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji Polskiej Akademii Nauk.

Wzorem lat poprzednich na Konferencji odbędą się: sesje specjalne, prezentacje referatów plenarnych przygotowanych przez wybitnych naukowców oraz referaty zwykłe i prezentacje plakatowe.

Komitet Naukowy skupiający grono kilkudziesięciu wybitnych Profesorów reprezentujących znaczące ośrodki naukowe w Polsce zamierza, podobnie jak poprzednio, zarekomendować wyróżnione prace do druku w renomowanych czasopismach, takich jak:

 • Archives of Electrical Engineering
 • Bulletin of the Polish Academy of Sciences
 • International Journal of Electronics and Telecommunications
 • Metrology and Measurements Systems
 • Microelectronics International
 • Opto-Electronics Review
 • Przegląd Elektrotechniczny
 • Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni

Gorąco zapraszam do udziału w XX Krajowej Konferencji Elektroniki, spodziewając się ciekawych oraz inspirujących prezentacji oraz spotkań, którym towarzyszyć będą owocne dyskusje prowadzone na sali obrad i w plenerze.

Przewodniczący Komitetu Naukowego KKE
prof. dr hab. inż. Janusz Zarębski

Terminarz

 • Od 20.01.2021

  Rejestracja

  Rejestracja uczestników

  Rejestracja uczestników w serwisie kke.umg.edu.pl zostanie otwarta 20.01.2021

 • Do 30.05.2021

  Artykuły

  Przesyłanie artykułów

  Przesyłanie artykułów jest możliwe wyłącznie przez serwis internetowy kke.umg.edu.pl, po zarejestrowaniu się (rejestracja i nadsyłanie artykułów od 20.01.2021)

 • Do 30.06.2021

  Akceptacja

  Informacja o przyjęciu artykułu

  Informacja o przyjęciu artykułu będzie dostępna w serwisie internetowym kke.umg.edu.pl, wyślemy ją również e-mailem.

 • Do 09.07.2021

  Opłata

  Wniesienie opłaty za uczestnictwo

  Opłaty za uczestnictwo w konferencji należy dokonać w formie przelewu.
  Faktury pro-forma można będzie pobrać z serwisu kke.umg.edu.pl

Sesje specjalne KKE 2021

 • Optyka zintegrowana – technologie, materiały i zastosowania

  Organizator: dr hab. inż. Paweł Karasiński, Politechnika Śląska

  W ramach sesji zamierzamy przedstawić rozwój optyki zintegrowanej od końca lat 60-tych ubiegłego wieku, przedstawić aktualny stan rozwoju optyki zintegrowanej w Polsce oraz aktualne wyniki badań konsorcjantów realizowanego przez nas projektu TEAM-NET z Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, projektu OPUS oraz niedawno zakończonego projektu TANGO 3.

 • Półprzewodniki szerokopasmowe

  Organizator: dr hab. inż. Mariusz Sochacki, Politechnika Warszawska

 • Materiały tlenkowe

  Organizator: prof. dr hab. Marek Godlewski, Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk

 • Ogniwa słoneczne i magazyny energii: aspekty materiałowe, techniczne i ekologiczne

  Organizator: prof. dr hab. Agnieszka Iwan, Akademia Wojsk Lądowych, Wrocław, Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej, Wrocław

  Zakres tematyczny sesji specjalnej obejmuje szeroko pojętą analizę zagadnień związanych z ogniwami słonecznymi i magazynami energii w aspekcie bezpieczeństwa ekologicznego i energetycznego. W tym:

  • nieorganiczne i organiczne (polimerowe) ogniwa słoneczne,
  • hybrydowe ogniwa słoneczne,
  • krzemowe, barwnikowe, perowskitowe, kesterytowe, GaAs i bezfulerenowe ogniwa słoneczne,
  • superkondensatory,
  • baterie litowo-jonowe,
  • nowe materiały organiczne i nieorganiczne,
  • nanomateriały,
  • techniki wytwarzania warstw,
  • metody enkapsulacji ogniw,
  • recykling,
  • ładowarki słoneczne,
  • promieniowanie jądrowe,
  • scyntylatory,
  • czujniki,
  • elastyczna elektronika,
  • analiza procesów i zjawisk,
  • nowe układy pomiarowe i techniki elektrochemiczne,
  • aspekty ekologiczne,
  • rozwiązania technologiczne,
  • bezpieczeństwo energetyczne.

  Podziękowania dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) za wsparcie finansowe projektu pt.: „Wydajne i lekkie układy zasilające złożone z ogniwa słonecznego i baterii litowo-jonowej oraz ogniwa słonecznego i superkondensatora przeznaczone do zastosowań specjalnych” otrzymane w ramach Strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Nowoczesne technologie materiałowe”. Umowa Nr TECHMATSTRATEG1/347431/14/NCBR/2018.

Komitet Naukowy KKE

Prof. dr hab. inż. Janusz Zarębski

Prof. dr hab. inż. Janusz Zarębski

Przewodniczący Komitetu Naukowego KKE
Prof. dr hab. Jacek Baranowski
Prof. dr hab. inż. Roman Barlik
Prof. dr hab. inż. Zbigniew Bielecki
Prof. dr hab. Maciej Bugajski
Prof. dr hab. inż. Adam Dąbrowski
Prof. dr hab. inż. Andrzej Demenko
Prof. dr hab. inż. Andrzej Dziedzic
Dr hab. inż. Zdzisław Filus
Prof. dr hab. Marek Godlewski
Prof. dr hab. inż. Leszek Golonka
Prof. dr hab. inż. Krzysztof Górecki
Prof. dr hab. inż. Edward Hrynkiewicz
Prof. dr hab. Agnieszka Iwan
Prof. dr hab. inż. Małgorzata Jakubowska
Prof. dr hab. inż. Włodzimierz Janke
Dr hab. inż. Agata Jasik
Prof. dr hab. inż. Ryszard Katulski
Prof. dr hab. inż. Adam Kawalec
Dr hab. inż. Marek Kitliński
Prof. dr hab. inż. Krzysztof Kluszczyński
Prof. dr hab. inż. Andrzej Kolek
Prof. dr hab. inż. Andrzej Kos
Prof. dr hab. inż. Zbigniew Lisik
Dr inż. Zygmunt Łuczyński
Prof. dr hab. inż. Andrzej Materka
Prof. dr hab. inż. Jerzy Mizeraczyk
Prof. dr hab. inż. Włodzimierz Nakwaski
Dr hab. inż. Regina Paszkiewicz
Prof. dr hab. inż. Aleksy Patryn
Prof. dr hab. inż. Anna Piotrowska
Prof. dr hab. inż. Tadeusz Pustelny
Prof. dr hab. inż. Antoni Rogalski
Prof. dr hab. inż. Ryszard Romaniuk
Dr hab. inż. Robert Sarzała
Prof. dr hab. inż. Edward Sędek
Dr hab. inż. Maciej Sibiński
Dr hab. inż. Wiesław Sieńko
Prof. dr hab. inż. Bogusław Smólski
Dr hab. inż. Paweł Sniatała
Dr hab. inż. Mariusz Sochacki
Prof. dr hab. inż. Tomasz Stapiński
Prof. dr hab. inż. Paweł Strumiłło
Dr hab. inż. Robert Suszyński
Prof. dr hab. inż. Stanisław Szczepański
Prof. dr hab. inż. Jan Szmidt
Prof. dr hab. inż. Marek Tłaczała
Prof. dr hab. inż. Krzysztof Wawryn
Prof. dr hab. inż. Sławomir Wiak
Dr hab. inż. Jacek Wojtas

Komitet Organizacyjny KKE

Dr inż. Kalina Detka

Dr inż. Kalina Detka

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego KKE
Mgr inż. Kamil Bargieł

Mgr inż. Kamil Bargieł

Dr inż. Damian Bisewski

Dr inż. Damian Bisewski

Mgr inż. Łukasz Buchert

Mgr inż. Łukasz Buchert

Mgr inż. Magdalena Budnarowska

Mgr inż. Magdalena Budnarowska

Mgr Katarzyna Chmielewska

Mgr Katarzyna Chmielewska

Aleksander Data

Aleksander Data

Dr inż. Jacek Dąbrowski

Dr inż. Jacek Dąbrowski

Krzysztof Nieradko

Krzysztof Nieradko

Mgr inż. Joanna Patrzyk

Mgr inż. Joanna Patrzyk

Dr inż. Przemysław Ptak, prof. UMG

Dr inż. Przemysław Ptak, prof. UMG

Zarejestruj się na KKE!

Kontakt

Uniwersytet Morski w Gdyni
ul. Morska 81/87, 81-225 Gdynia

+48 58 558 65 82